La solució és digital

24 agost 2009 (Tecnonews)La crisi ens iguala a tots. Ja siguem llestos o sòmines, sedentaris o esportistes, amb el cor bé o malament. Quan unes embarcacions son sacsejades per una tempesta, totes  son iguals davant el risc de naufragar. El primer i més urgent és tractar de taponar les vies d’aigua, evitar que  la tripulació s’ofegui i ajudar els ferits. Però a la vegada s’ha de ser conscient que, si la nau no s’enfonsa, el que la salvarà serà el  seu motor. Després de la tempesta sí que tots seran diferents, ja que les embarcacions que tinguin el motor més potent se’n sortiran millor i més ràpid. Al nostre país, sacsejat per la crisi econòmica, el motor és el seu teixit productiu. Tothom està d’acord en que s’ha de millorar el nostre motor econòmic, potser no cal canviar-lo tot, però sí caldrà dotar-lo de noves prestacions que el faci més potent. Això vol dir més competitiu, que sols ho podrem aconseguir  si sabem aprofitar les prestacions que la utilització intensiva de les TIC proporcionen a les empreses. El motor, doncs, haurà de ser digital. 
© Josep Vila 2020