Les acreditacions professionals

5 març 2011 (FULL ENGINYERS)


La meva opinió sobre les acreditacions professionals.

 

A una societat lliure, i a un mercat de treball lliure, no més tenen lloc aquelles iniciatives que aporten valor, i que el valor és reconegut. En el cas de les acreditacions professionals, per l’experiència que tenen els països capdavanters, el seu valor radica en dos fronts complementaris.

El primer és el valor afegit per les empreses que ocupen enginyers. Totes les empreses grans, i no tant grans, per descomptat les multinacionals i, en general les empreses ben endreçades i amb polítiques de talent establertes, tenen sistemes de classificació professional interna. Que els hi permeten assignar els professionals més adients als projectes o responsabilitats que son objecte de la seva activitat. En cas contrari, les empreses i organitzacions, deixarien de ser eficients.

Per altre banda, aquesta classificació professional, permet també facilitar als seus professionals el disseny de les rutes de desenvolupament i creixement professional, basat, habitualment, en la formació contínua i en la experiència adquirida al  exercici de la seva professió.

Si les acreditacions professionals, que poden establir-se des de els col·legis i/o associacions  d’enginyers, ajuden a classificació professional de les empreses i a la seva gestió del talent, tindran un valor reconegut pel mercat laboral. I, conseqüentment, les acreditacions professionals constituiran l’eix vertebrador de la professió.

El segon front correspon al valor que els enginyers poden trobar si les acreditacions professionals son demandades per les empreses. La acreditació professional pot incrementar l’ocupabilitat del enginyers facilitant, entre d’altres,  la mobilitat professional, la creació de borses de treball més acurades, el procés de selecció, la reducció del intrusisme, etc.

I a més, al igual que les classificacions professionals internes de les empreses, un sistema d’acreditacions professionals permet orientar i ajudar als enginyers a dissenyar el seu pla de desenvolupament professional i creixement professional. En un entorn cada vegada és complex, i canviant, en quan a coneixements i requeriments, l’acreditació professional es converteix amb un servei de gran utilitat per la societat i pels enginyers.

Com totes les coses el valor s’ha de construir. Primer s’ha de copiar i adaptar be, les iniciatives d’èxit  dels països avançats, i després vendre be el resultat a les empreses i als professionals. Tot això trigarà anys en aconseguir-se.

Que ho podem fer malament? Cert. Però jo hi crec en l’enginy dels enginyers i en el rigor dels seus plantejaments, per això estic segur que ho farem be.

 

 

 

© Josep Vila 2020