El projecte 3.0 en marxa

20 octubre 2014 (Full dels Enginyers)


 

El Projecte 3.0 està constituït per 30 programes que corresponen a les 30 punts que la candidatura de l’actual Junta Directiva i de Govern van proposar desenvolupar.

En realitat constitueixen una proposta de canvi de les estructures i orientació de les activitats de les nostres institucions d’acord amb les línies que es van traçar al Pla Director del any 2011. En aquest sentit, el projecte 3.0, és un projecte de gestió del canvi que ens hem compromès a realitzar.

A començament d’aquest any es va constituir una Comissió Delegada per dur a terme aquest projecte, constituïda pels 10 companys que lideren un o més dels 30 projectes abans esmentats i presidida per mi com a director del Projecte 3.0 (veure quadre adjunt).

Com fàcilment es pot imaginar els 30 projectes no són independents si no que estan fortament relacionats, pel que la estratègia del seu desenvolupament passa per prendre decisions amb varies voltes i per establir una adequada priorització en la seva execució.

A pesar de la urgència de molts temes, el projecte no es pot fer en dos dies, ni en dos mesos, ni en dos anys. El conjunt s’ha d’anar perfilant com el que fa una escultura: que no està acabada fins que no es dona l´últim cop amb el cisell, però que va prenen cos des de el primer dia.

Per això cal un fort lideratge dels membres de la comissió, mètode i disciplina. Però el més important en un projecte d’aquest tipus es: la participació i  la transparència.

Una gestió del canvi no es pot fer des de un grup tancat, per bo i compromès que sigui. Ha de saber escoltar i contrastar el seus anàlisis, i les seves propostes, amb el màxim possible de companys i d’experts en la matèria corresponent. Un projecte de gestió del canvi arriba a bon port si s’aconsegueix la complicitat del màxim dels implicats.

En aquest sentit s’estan realitzant presentacions a diversos col·lectius: comissions, demarcacions, grups d’interès, etc. S’ha decidit fer també una sessió informativa i de debat trimestral, sobre varis dels projectes en marxa, per tal de recavar el màxim d’aportacions, canalitzades a través dels membres de la Junta de representants i dels presidents de les comissions.

La transparència es també fonamental. Pel que tota la informació del projecte, aprovada per la junta Directiva i de Govern, estarà disponible al nostre portal web. Tant mateix  les sessions informatives i de debat, abans esmentades, seran gravades en vídeo i restaran disponibles al nostre portal web a fi de poder recavar també aportacions, sobre els temes debatuts, de tots els companys que vulguin fer-ho. Les aportacions es podran fer per escrit a una adreça de correu específica per aquest tema. (transparència.comunicació@eic.cat)

La primera d’aquestes sessions informatives es farà al mes d’octubre d’enguany i tractarà sobre els quatre projectes següents: Pla de comunicació, Equilibri pressupostari, Enginyers desocupats i AQPE.

Actualment estan iniciats 20 projectes dels quals 8 tenen propostes que s’estan implementant en primera fase (veure quadre adjunt). Des de aquí us animo a participar ja que la vostre participació és la que farà possible que el projecte arribi al bon port que tots desitgem.

© Josep Vila 2020